Sales Dashboard

De euro's tellen, maar de salesmedewerkers bellen. Hoe effectief die belletjes zijn kom je maar op één manier te weten: door je data te gebruiken om inzicht te krijgen in de prestaties en resultaten van je team.

Om een effectief salesteam te managen, is het zaak dat je zowel individuele teamleden als het collectief naar een hoger niveau tilt. Zonder naar de cijfers te kijken, is het vaak niet duidelijk hoe je dat kunt doen. Je weet misschien gevoelsmatig wie er het beste presteert of welke resultaten je hebt geboekt, maar weet je ook waarom dat zo is? En kun je die informatie gebruiken om je team bij te sturen, om zo je omzet- en groeidoelstellingen te halen?

Door gebruik te maken van een salesdashboard ben je in staat om op ieder gewenst moment de belangrijkste informatie over je team te raadplegen. Je ziet wat er goed en minder goed gaat en kunt daarmee je team bijsturen. Bovendien kunnen je collega’s of teamleden (desgewenst) ook het dashboard raadplegen, zodat iedereen altijd weet of de persoonlijke en organisatiedoelstellingen gehaald worden. Zo staan alle neuzen dezelfde kant uit.

Activiteiten, pijplijn en resultaat

Ieder salesteam is anders, en een dashboard moet altijd precies passen bij de behoeften van jou en je team. Als we op zoek gaan naar een aantal interessante invalshoeken, dan kun je denken aan de volgende voorbeelden:

Activiteiten


Het meetbaar maken van de activiteiten van je team is belangrijk, omdat sales een product is van het uitvoeren van voldoende van de juiste activiteiten. Als je de prestaties van je team helder wilt krijgen, moet je starten bij het volgen van hun dagelijkse taken en werkzaamheden.

Pijplijn


Deze activiteiten leiden tot een pijplijn van potentiële klanten. Om zo effectief mogelijk leads op te werken naar kansen en naar daadwerkelijke nieuwe opdrachten, moet je zicht krijgen op de kwaliteit van dat proces. Bovendien is een gezonde pijplijn essentieel voor het behalen van de doelstellingen van morgen.

Resultaat


De activiteiten en de pijplijn moeten leiden tot de resultaten waar je op rekent. Door zicht te houden op de prestaties en resultaten van je team en hoe die zich verhouden tot de doelgetallen, kun je altijd nagaan of je op schema ligt om  de organisatiedoelstellingen te halen.

Aan de slag met een dashboard?

We helpen je graag bepalen op welke manier een dashboard kan bijdragen aan jouw salesteam.