Case: KPI-visualisatie op een dashboard

Voor Kennispoort Drenthe hebben we een projectmanagementomgeving en visueel dashboard ontwikkeld, in samenwerking met en opdracht van onze partner KplusV. Kennispoort Drenthe is een publiek gefinancierd platform dat ondernemers helpt om vooruit te komen, door ze te verbinden met kennis, contacten en middelen uit de regio. In de praktijk scouten ze verschillende (vaak jonge) ondernemingen met een hulpvraag passend bij de dienstverlening van Kennispoort. Deze ondernemers worden gescreend, waarna er mogelijkheden tot verbinding met en ondersteuning van derde partijen ontstaan. Om dat proces in goede banen te leiden, hebben we twee elementen ontwikkeld: een overzichtelijk en gebruiksvriendelijk systeem, dat recht doet aan de specifieke wensen van Kennispoort Drenthe, en een visueel dashboard waarmee continu zicht ontstaat op de voortgang en status van de belangrijkste KPI’s

Wat was de opdracht?

Creëer een projectmanagementomgeving in SharePoint, en verrijk die met een visueel en interactief dashboard op maat.

Real-time informatie

Onze partner KplusV beschikt over een SharePoint-product met de naam Addventure. In deze uitvoering is SharePoint specifiek bedoeld voor twee soorten projectomgevingen:

  • Een projectomgeving gericht op innovatiemanagement, met een focus op het scouten, screenen en ondersteunen van innovatieve ondernemers;
  • Een projectomgeving gericht op fondsmanagement, waarbij ook het scouten, screenen en ondersteunen van innovatieve ondenemers een kerncomponent is, en er extra focus ligt op het volgen van de onderneming gedurende de ondersteuningsfase.

Kennispoort Drenthe is een platform dat duidelijk in de eerste categorie valt. Initieel lag de focus op het toetsen en aanvullen van de basale indeling bedoeld voor dit soort organisaties. Voor iedere organisatie dient echter een deel op maat te worden ontwikkeld en ingericht, zodat het systeem exact levert waar het team behoefte aan heeft.

Met het oog op de rapportageverplichtingen van het platform aan haar opdrachtgever, de Provincie Drenthe, is het voor het team essentieel om continu zicht te hebben op de progressie ten aanzien van de vastgelegde KPI’s. Daarvoor is een real-time dashboard bij uitstek geschikt. Dit dashboard hebben we specifiek ontwikkeld om aan te sluiten op deze KPI’s. In de praktijk betekent dat zicht op het werkproces (van aanvankelijke lead tot ondersteuning van de onderneming) en de bijbehorende doelstellingen, alsook zicht op resultaatcriteria zoals de uit de markt opgehaalde financiering, de technologische progressie van de onderneming en het aantal connecties dat is gelegd met externe partijen in de regio.

Het resultaat

Een op maat gemaakte SharePoint-omgeving, waarin eenvoudig ondernemersdossiers zijn te registreren. De projectomgeving bevat mogelijkheden tot workflowautomatisering, en er kunnen eenvoudig dataselecties worden gemaakt. De belangrijkste KPI-informatie is voor alle gebruikers real-time beschikbaar op een visueel dashboard, opgemaakt in de huisstijlkleuren van de organisatie.


Bas Muller

De generalist van het gezelschap. Nuancerend van aard, met een snufje koppigheid. Altijd strevend naar overzicht in de chaos, zonder de echte creatievelingen te remmen. Gedreven door grootse ideeën, zonder de korte klap uit het oog te verliezen. All-round projectleider en internetverkenner.


  • Adres

    Vermeerstraat 6
    6521 LW Nijmegen