Case: Website en contenthub voor een branchevereniging

Voor de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL) hebben we een contentgedreven website ontwikkeld die zowel dient als nieuwshub voor de beveiligingsbranche en als ledenportaal. De Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland is een brancheorganisatie voor ondernemers in de beveiliging met een breed palet aan activiteiten op het gebied van onder andere evenementen, horecagelegenheden, bedrijfspanden, luchthavens, geldwaardelogistiek, winkelsurveillance en persoonsbeveiliging.

Wat was het doel?

  • Ontwerp een website met een duidelijke structuur, waar zowel leden als geïnteresseerden uit de branche makkelijk hun weg kunnen vinden.
  • Maak het voor leden gemakkelijk verenigingsdocumenten in te zien alsook eigen vacatures toe te voegen en te wijzigen.
  • Leg de fundering voor een contenthub zodat de vereniging sterk naar buiten kan treden met branchegerelateerde content, versterkt door de inzet van social media en een nieuwsbrief.
  • Maak het voor potentiële nieuwe leden eenvoudiger om contact te zoeken met de vereniging en een eventuele aanmeldprocedure te starten.

Structuur is de sleutel

Kijkend naar de focus op contentmarketing is er gekozen voor de inzet van WordPress. WordPress is een krachtig contentmanagementsysteem en werkt intuïtief voor de eindgebruiker. Dit krachtige systeem, in combinatie met een duidelijke inhoudsstructuur, zorgt ervoor dat er een goede basis ligt voor een website die meerdere doelgroepen heeft. Zo moest er op de website plek zijn voor content gericht op bestaande leden, toekomstige leden en overige geïnteresseerden in de branche. De grootste uitdaging van deze opdracht was dan ook het goed structureren van de grote hoeveelheid en verschillende soorten informatie.

De VBe NL heeft binnen de beveiligingsbranche een belangrijke rol in het verspreiden van nieuws en actualiteiten over de branche. Er is kritisch gekeken naar hoe de vereniging deze rol vervult. Door het implementeren van een nieuwsbriefsysteem en door beter gebruik te maken van social media wordt er aandacht gevestigd op de actualiteiten die op de website gepubliceerd worden.

In een beveiligde omgeving is daarnaast een portaal ingericht waarin leden terecht kunnen om verenigingsdocumenten in te zien en om vacatures vanuit hun eigen bedrijf in te sturen. Dit portaal is overzichtelijk en intuïtief ingericht. De ingezonden vacatures worden door een redacteur goedgekeurd voor publicatie.

Het vergaren van nieuwe leden is een secundair doel voor de vereniging. Om de werkdruk rond het verwerken van aanmeldingen te verlichten, is ervoor gekozen om een deel van de aanmeldprocedure via de website te laten lopen. Door middel van een uitgebreid formulier wordt er op voorhand gecontroleerd of een lid in aanmerking komt voor een lidmaatschap en zo ja, in welke vorm.

Resultaat

Door de verschillende doelgroepen goed te definiëren en prioriteit toe te kennen, is er uiteindelijk een strakke, intuïtieve website ontwikkeld. De website is door de toevoer van nieuwsitems en vacatures populair in de branche. De technische vraagstukken, zoals het aanmeldformulier en het ledenportaal zijn door de implementatie van plug-ins en maatwerk gerealiseerd.


Thomas Vink

De motor die Blue Side drijft. Ervaren webdesigner met een hart van goud en de gamevaardigheden om dat te matchen. Met zijn arsenaal aan vaardigheden heeft hij jaren als zelfstandig ondernemer zijn brood verdiend, totdat de tijd rijp was om zijn krachten in te zetten voor Blue Side. Luisterbereid en gedreven door zijn eigen inzicht.


  • Adres

    Vermeerstraat 6
    6521 LW Nijmegen